File cau hinh bi loi, vui long lien he nha cung cap dich vu de khac phuc